Om Leite og Howden AS
Tjenester
Prosjekter
Ansatte
Saksgang
Bestilling
Linker
Nyheter

Leite og Howden AS eies av Roger Howden og Roger Blindheim. Daglig leder, faglig leder og driftsleder er Roger Howden. Firmaet ble etablert i 1982 som ansvarlig selskap, men gikk over til AS i 1985. Vi er stolte over å ha passert en alder av 35 år.

Vi er i dag 17 ansatte, og har moderne kontorer i Ålesund sentrum og avdelingskontor i Brumunddal. Leite og Howden har sentralgodkjenning i tiltaksklasse 2. Det vil si at vi kan påta oss arkitektonisk utforming av bygg opp til 5000m2.SAMARBEIDSFORMER

Leite og Howden AS har i dag i hovedtrekk tre typer samarbeidsformer. Samarbeidsformene er avhengig av kundegruppe og av hvilken avtale / tilknytning kunden ønsker til oss.
1. Totalprosjektering for privatkunder og kommuner. Tiltakshaver tar direkte kontakt med oss.


2. Totalprosjektering for tiltakshaver som er kunde hos byggefirma, byggmester eller byggelag. Byggefirma, byggmester eller byggelag formidler prosjekteringsjobbene gjennom seg, og vi returnerer kunden tilbake når prosjekteringen er avsluttet. Fakturering skjer dirrekte til tiltakshaver, men kan også gå gjennom firma.


3. Totalprosjektering gjennom byggefirma, byggmestere, byggelag eller ferdighusleverandører. Oppdragene styres og faktureres gjennom foretaket som bestiller tjenestene.KUNDER

Leite og Howden har i dag en varierende kundegruppe. Vi prosjekterer for kommuner, ferdighusfirma, byggelag, byggefirma og byggmestere. I tillegg har vi et stort privatkundemarked. Vi har hele landet som arbeidsområde og arbeider kontinuerlig med å utvide kundegruppen.

Vi skreddersyr det materialet vi leverer etter det enkelte oppdragsgivers ønsker/arbeidsmåte. Det være seg detaljer og beskrivelser etc. Vi sørger for at prosjekteringen er innenfor de lover og regler som gjelder. Og vi har ansvar innenfor områdene SØK. PRO. KPR.

GENERELT


Leite og Howden AS er også medlem av Boligprodusentenes Forening.
Vi tilbyr gratis support til våre samarbeidspartnere, i spørsmål knyttet til lover, forskrifter etc.
Ta kontakt, vi svarer på det meste. Vi arrangerer også kurs i faglige spørsmål. Leite og Howden har også en nyhetsavis "Leite og Howden informerer". Denne utkommer 6 ganger i året, og informerer om nyheter knyttet til byggebransjen.SAMARBEID

Leite og Howden AS utvider stadig sin kundegruppe. Vi ønsker å knytte til oss flere byggefirma, byggmestere som har behov for et samarbeid på prosjektering. Samarbeid kan være interessant uansett omfang av prosjektering. Har du behov for noen av våre tjenester, ta kontakt og vi skreddersyr et opplegg som passer til din bedrift.

Ved behov for ytterligere informasjon tar du kontakt med undertegnede.


Daglig leder

Med vennlig hilsen

Roger Howden
post@leiteoghowden.no