Om Leite og Howden AS
Tjenester
Prosjekter
Ansatte
Saksgang
Bestilling
Linker
NyheterNYE BEGREPER


Det er en del nye begreper du vil støte på i bygge saken. Vi lister her opp de mest aktuelle.


Tidligere benevnelser
Dagens benevnelser

Byggherre
Tiltakshaver

Huset som skal bygges
Tiltaket

Firma som er delaktig i realiseringen av tiltaket
Foretak

Arkitekter og konsulenter
Prosjekterende PRO.

Håndverkere
Utførende UTF.

Firma som søker
Søker SØK.

De som kontrollerer enten utførende eller prosjekterende
Kontrollerende KPR.
GODKJENNING

Alle skal ha godkjenning for de oppgavene de påtar seg. Godkjenningen kan enten være
lokal eller sentral og tildeles ut fra kompetanse og praksis. Lokalgodkjenning gis av
kommunen til det aktuelle tiltak. Sentralgodkjenning gis generelt av Direktoratet for byggkvalitet.

SAKSGANGEN

Saksgangen vil variere ut fra hvilke oppgaver en ønsker løst. Ved nybygg av boliger vil saksgangen kunne være:


Befaring på tomt

Gjennomgang av tiltakshavers ønsker og behov

Romprogrammering

Utegning av skisseforslag

Forhåndskonferanse kommune

Uttegning av byggesøknadstegninger med energiberegning

Uttegning av situasjonskart og profiler

Utarbeidelse / innsendelse av byggesøknad

Detaljprosjektering iht. rammetillatelse


Arbeidstegninger


Ventilasjonstegninger


Rørleggertegninger


Statiske beregninger

Søknad om igangsettingstillatelse

Dette er i grove trekk saksgangen ved nybygg. Ved tilbygg og påbygg kommer registrering og evt. opptegning av eksisterende hus i tillegg. Viser også til vår folder " Huset ditt er gull verd".
SØKNADSFORMER

Det er i dag fire hovedformer når det gjelder søknad om igangsettingstillatelse.


Søknadsform Behandlingstid i kommunen

Meldingssaker 3 uker

Rammesøknad (totrinns behandling) 12 uker

Enkle tiltak 3 uker

Vanlig søknad ett trinns 12 uker

Vi hjelper deg å vurdere riktig søknadsform, planlegge byggesaken. Husk at både prosjektering og behandling av søknader tar tid.

PRISER

Ta gjerne en uforpliktende samtale om hva du trenger hjelp til og hva du ønsker utført. På bakgrunn av dette kan vi gi deg fast pris på de tjenester vi utfører. Du mottar en ordrebekreftelse fra oss før oppstart av oppdraget. Ingen ubehaglige overraskelser.

Leite og Howden
informerer


Presentasjonsbrosjyre


post@leiteoghowden.no