Om Leite og Howden AS Tjenester Prosjekter Ansatte Saksgang Bestilling Linker Nyheter
Befaringer
Skisseforslag
Situasjonsplan/
Profiler
Byggesøknads-
tegninger
Byggesøknader
Energi/støy
beregninger
Teknisk
rådgivning
Materiallister
Detaljtegninger
Arbeidstegninger
Regulering
Statiske beregninger
Interiørkonsulenttjenester
Veiprosjektering
Kurs og opplæring
Situasjonsplan (bildet til høyre) viser tiltaket plassert på tomten. Uteplasser og veier er vist. Profiler (blidet til venstre) viser forskjellige snitt gjennom tomten og tiltaket.
post@leiteoghowden.no